SUR LIE
Rozvíjíme investice
pro lepší svět
vstupte

s citem pro hodnoty…

…rozvíjíme všechny naše investice. Jsme progresivní investiční skupina, která se zabývá vytvářením a dlouhodobou aktivní správou investičních projektů. Spravujeme aktiva v celkové hodnotě cca miliardy korun. Naším základem je vlastní tým odborníků, zaměřených na strategii, řízení, obchod, finance, výrobu a stavebnictví. Díky tomu u každého projektu dovedeme zvolit dlouhodobou vizi a úspěšnou strategii k jejímu dosažení.

Obory, ve kterých pracujeme

Obor - Nemovitosti Nemovitosti

Velký potenciál vidíme ve vlastnictví a správě zemědělské půdy.
Podařilo se nám...

za příznivých podmínek vykoupit stovky hektarů a hodnotu této investice se daří dále navyšovat. Věnujeme se také developmentu rezidenčních a komerčních projektů.
Obor - Výroba Výroba

Vymyslíme investiční příležitost a realizujeme ji včetně následného provozu a zajištění odbytu na trhu.
Vybudovali jsme...

tak například sušárnu ovoce, která zásobuje přední české potravináře, nebo výrobnu pelet, která úspěšně vyváží výrobky do západní Evropy. Dále spravujeme energetické zdroje o výkonu 12 MWe na území Česka a Slovenska. Staráme se o investice, provoz i veškerou administrativu těchto výroben.
Obor - Zemědělství Zemědělství

Naše farmy hospodaří efektivně a šetrně k přírodě. Využíváme inovativní postupy i špičkové techniky.
Pomohli jsme...

farmě hospodařící na 500 hektarech k růstu na trojnásobnou výměru. Posílili jsme její pozici na trhu i v regionu, kde se stala respektovanou společností poskytující služby i zemědělcům v okolí.
Obor - Služby Služby

Spravujeme společnosti, které poskytují klientům široké spektrum služeb.
Jedná se o poradenské firmy...

v oblasti holdingové problematiky, marketingově poradenskou společnost nebo projekční firmu, zaměřenou na všechny druhy pozemních staveb, včetně vyřízení veřejnoprávních náležitostí.


Logo

Kvalifikovaně spravujeme
a rozvíjíme investice