lidé sur lie...

Ing. Jana Prokůpková
ekonomika & finance
prokupkova.jana@surlie.cz

Mám ráda čísla a těch je v SUR LIE požehnaně.

Financemi jsem se začala zabývat už na "pozici“ třídního pokladníka na základní škole, od té doby mě tento obor provází. V SUR LIE i spravovaných společnostech zodpovídám za ekonomiku, financování a operace s cennými papíry.

Dokážu si zjistit potřebné informace a vymyslet řešení i pro komplikované případy spojené s ekonomickým životem firmy.

Když potřebuji vyhnat cifry z hlavy, relaxuji turistikou a malováním.


Logo

Kvalifikovaně spravujeme
a rozvíjíme investice