Rád se věnuji vedení lidí a řízení výroby našich projektů. Myslím, že nedílnou součástí úspěchu je loajalita a vytrvalost.

V SUR LIE jsem se podílel na přípravě a realizaci investičních projektů se zaměřením na energetiku a aktivně řídím tyto projekty na Slovensku. Jedná se především o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů a výrobu ekopaliv.

Svůj přínos vidím v tom, že si zachovávám chladnou hlavu a hledám řešení i ve složitých situacích, které přináší provoz projektu.

Energetické projekty patří k nejnáročnějším ve skupině, proto se ve volném čase snažím vynahradit vysoké pracovní tempo své přítelkyni. Věnuji se cykloturistice, lyžování a motorsportu.


Logo

Kvalifikovaně spravujeme
a rozvíjíme investice