SUR LIE
Kvalifikovaně spravujeme
a rozvíjíme investice
vstupte

kdo jsme, co děláme...

Vytváříme, spravujeme a aktivně řídíme investice v řádu stovek milionů korun českých. Pracujeme na území České republiky a Slovenska. Věnujeme se oborům, které známe, a projektům, jimž můžeme dát významnou přidanou hodnotu.

Naší strategií je vyhledání či vytvoření investiční příležitosti, její posouzení a následně vybudování investice. Zrealizované investice poté zpravidla dlouhodobě provozujeme. Naší předností je znalost, zkušenost, flexibilita, nasazení a dlouhodobě budované vztahy. My totiž hodnoty tvoříme znalostmi, zkušeností a vztahy.

První firma skupiny vznikla před více než deseti lety. Postupně jsme rozšiřovali předměty činností, pro něž vznikaly další firmy. Od dodávek pro cizí investory jsme částečně začali realizovat vlastní investice. Od roku 2011 jsme skupinu společně působících firem konsolidovali do investiční korporace SUR LIE. Nyní spravujeme firmy, které poskytují služby komerčním zákazníkům a zároveň pracujeme na dalších investičních projektech.

Pojďme spolu vytvořit nový projekt, máte dobrý nápad a něco vám k realizaci chybí?

Chci se sejít


Logo
my lidé investice projekty kontakt

kvalifikovaně spravujeme
a rozvíjíme investice